Cuốn Thuyết Kinh Quy Tâm Mẹ Địa Mẫu được quan tâm

Trong dân gian có câu: “Cha Trời – Mẹ Đất” được hiểu Trời là Cha, hay còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, đại diện cho chơn khí dương, là Đấng Hóa Sinh, tạo ra sự xoay chuyển trong không gian và thời gian. Còn Đất là Mẹ, hay còn gọi Địa Mẫu, đại diện cho chơn khí âm, sẽ kết hợp cùng chơn khí dương để sanh ra muôn loài vạn vật.

Từ đó, có thể thấy Cha Ngọc Hoàng và Mẹ Địa Mẫu đều là đồng nhất thứ ở Bậc Đấng Tối Cao. Cho nên từ ngàn xưa đến nay việc thờ Mẹ Địa Mẫu là tín ngưỡng tâm linh lâu đời nhất của người Việt. Bởi Mẹ đã khai sanh và nuôi dưỡng muôn loài, không khác nào tình thương của người Mẹ ở trần gian. Nhờ sự biết ơn, mà chúng ta mới có truyền thống, thờ cúng tổ tiên như ngày nay.

Mẹ Địa Mẫu

Ở mỗi vùng miền, quốc gia hay các tôn giáo sẽ có những tên gọi riêng, nhưng quen thuộc nhất mà người xưa hay nhắc đến đó là Mẹ Sanh Mẹ Độ, Cửu Thiên Huyền Nữ hay Mẹ Thiêng, Mẹ Thiên Nhiên, Mẹ Trái Đất, Phật Mẫu Diêu Trì, Kim Bàn Phật Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu, Diệu Trì Địa Mẫu, Địa Mẫu Ngươn Quân, Thiện Hậu Thánh Mẫu, Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương hoặc Mẫu Tam Phủ, Mẫu Tứ Phủ… 

Những danh xưng này đều là hóa thân của Mẹ Địa Mẫu thị hiện ra nhiều hình tướng theo từng thời kỳ, triều đại lịch sử nên văn hóa thờ phụng dù có sự khác biệt nhưng tất cả các hình tướng ấy chỉ để giúp cho chúng sanh tăng trưởng Đức Tin mà trở về Thiện Tánh.

Người ta thường nói “Nhân chi sơ tính bổn thiện” nghĩa là con người mới sinh ra vốn bản tính ban đầu là lương thiện. Và tính thiện sơ khai ấy có được, là nhờ ơn Mẹ Địa Mẫu đã truyền ban chơn tánh. Nhưng khi lớn lên, do ảnh hưởng đời sống môi trường mà tính tình trở nên thay đổi, thậm chí ác tính có thể phát sinh vì sự tức giận và cố chấp. Mà những điều ấy, đến từ lòng tham, đố kỵ, ích kỷ, làm mất dần thiện tính bên trong. Nên ta hãy tự quán chiếu mình để tránh tâm bị tổn thương. 

Bởi khi nhìn sâu vào tổn thương ấy, sẽ thấy rất rõ tất cả đều xuất phát từ giới cấm tự thân, tức là những giới hạn không chấp nhận, do ta tự đặt ra, để nghiêm cấm bản thân tránh sai phạm và lấy đó làm thước đo chuẩn mực cho chính mình nên đừng vì những lời nói, thái độ, hành động của người mà khiến tâm ta mất đi tình thương, để nhường chỗ cho sân giận bước vào mà bản thân không biết rằng phước báu sẽ bị hao tổn.

Tác giả. Lữ Trung Dung

Sau một thời gian tìm hiểu Kinh Sách, soạn giả Lữ Trung Dung (cũng là tác giả bài hát TẠ ƠN MẸ ĐỊA MẪU) đã tổng hợp những Chơn Lý của Mẹ Địa Mẫu để mọi người có thể hiểu rõ về Nguồn Gốc Sự Tích. Đồng thời, thay đổi cách suy nghĩ lạc quan tích cực thông qua Những Lời Truyền Dạy hữu ích, hoàn toàn có thể áp dụng vào đời sống ngày nay. Chính là nhờ cuốn Thuyết Kinh Quy Tâm Mẹ Địa Mẫu, để hướng cho tâm tự khai sáng mà giải thoát những cơn mê, phiền não của chính mình.

Cô Ngọc Liên, chủ đức tại Đền Thiêng Giác Ngộ cho hay: “Mỗi ngày Quý Thiện Nhơn và Đạo Hữu gần xa đến đảnh lễ, họ cũng cho biết rất yêu thích cuốn sách này giống như tôi. Vì nó đi sâu vào thực tế, ngôn từ rất dễ hiểu và giúp cho tâm trở nên nhẹ nhàng. Tôi nghĩ nên chia sẻ rộng rãi để ai cũng có được cuộc sống an nhiên, hạnh phúc”.   

Kim Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *