TẠ ƠN MẸ ĐỊA MẪU

Mỗi người trong chúng ta ai cũng có Mẹ sinh ra, vì Mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng và dạy dỗ các con trưởng thành. Nên được ví “Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, để thấy rõ tình yêu thương của Mẹ bao la như biển cả, và có thể nói “Mẹ là khởi nguồn của sự sống”.

Theo quy luật của tạo hoá, những người Mẹ trong hiện tại đều có những người Mẹ khác ở quá khứ. Và cứ như thế, nếu quay ngược về cội nguồn, thì ta sẽ thấy bắt đầu từ một người Mẹ. Đến đây, dần làm sáng tỏ gốc gác tổ tiên loài người hay vạn vật, sinh linh muôn loài, đều nằm trong Quả Địa Cầu này. Như Kinh Sách có ghi, Quả Địa Cầu được tạo ra từ Mẹ Quả Đất hay Mẹ Đất, đều là những tên gọi dân gian nhưng có cùng một hồng danh, đó là Mẹ Địa Mẫu.

Như vậy, chúng ta đang có chung một người Mẹ quyền lực nhất. Bởi chính Mẹ đã khai thiên lập địa, tạo ra toàn nhân loại, vạn vật. Là đấng sinh thành, nuôi dưỡng cả vũ trụ bao la và tất cả chúng sinh. Điều này, minh chứng, Mẹ Địa Mẫu đã xuất hiện từ rất lâu đời. Nên ngày xưa coi trọng việc thờ phụng, để tưởng nhớ công ơn Mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng muôn loài. Từ đó, chúng ta mới có truyền thống, thờ cúng tổ tiên như ngày nay.

Nhờ tâm tròn sáng, Đại Từ Đại Bi của Mẹ, đã giúp cho các bậc, hiền thần, thánh nhân cùng tiếp nối theo con đường tu tâm dưỡng tánh, hành đúng những lời Mẹ truyền dạy. Đến khi các Ngài đắc thành chánh quả, Mẹ sẽ sắc phong tước phẩm như Thánh, Thần, Phật,.. tuỳ vào thành tích của các Ngài khi còn tu tập. Nên người đời, tôn vinh Mẹ là Mẫu với các hồng danh khác nhau, nhưng tất cả cùng mang một ý nghĩa, là Mẹ của bậc Đấng Tối Cao trong Tâm Linh.