BÀI HÁT TẠ ƠN MẸ ĐỊA MẪU

TẠ ƠN MẸ ĐỊA MẪU

Sáng Tác: Lữ Trung Dung

Lời đọc
Từ vô lượng kiếp đến nay
Con vẫn mê lầm lạc lối
Nhờ Điển Quang Mẹ soi sáng
Giúp con bừng tỉnh cơn Mê

Lời nhạc
Con xin tạ ơn
Diêu Trì Phật Mẫu Ngươn Quân
Qua bao xuôi ngược
Mẹ cho con yên bình.

Mẹ Quả đất ơi!
Mẹ Quả đất ơi!
Đã ban cho cuộc đời
Những hạt gạo lúa thơm
Ban thuốc hay diệt bệnh

Điệp khúc
Cầu xin Đức Mẹ Từ Bi
Dắt dìu con qua sông Mê
Tình thương cao quý thiêng liêng
Cho con trở về Đạo Tâm

Lời kinh
Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ
Điển linh quang tế độ chúng sanh
Hỡi ai chớ có lạc lầm
Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẽo tu
Cõi trần thế mịt mù tăm tối
Phải nghe lời Mẹ thuyết chơn Kinh
Chớ ham vật chất luỵ phiền
Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành

***

Lời nhạc
Con xin tạ ơn
Diêu Trì Phật Mẫu Ngươn Quân
Qua bao xuôi ngược
Mẹ cho con yên bình.

Mẹ Quả Đất ơi!
Mẹ Quả Đất ơi!
Đã ban cho cuộc đời
Những hạt gạo lúa thơm
Ban thuốc hay diệt bệnh

Điệp khúc
Cầu xin Đức Mẹ Từ Bi
Dắt dìu con qua sông Mê
Tình thương cao quý thiêng liêng
Cho con trở về Đạo Tâm

Điệp khúc 2
Nhờ Mẹ! Khai sáng cho con
Dừng lại những hạnh xấu kia
Bình an không nghĩ lo toan
Con xin được Nguyện đời Ghi Ơn
Cho con được đời đời Tri Ân.

Niệm hồng danh
Nam Mô Vô Thượng Hư Không
Địa Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Chơn Kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *